Kwalitatief goede behandelingen door gespecialiseerde therapeuten op het gebied van houding en bewegen.

Revalidatie na een Corona infectie bij Fysiotherapie Nieuwveen

Revalidatie na een Corona infectie bij Fysiotherapie Nieuwveen
Fysiotherapie Nieuwveen heeft zich voorbereid op de revalidatie na Corona (COVID-19) waardoor de revalidatie dicht bij huis kan plaatsvinden.

De revalidatie is bedoeld voor iedereen die een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt. Denkt u daarbij aan patiënten na ontslag uit het ziekenhuis, na IC-opname met het Post Intensive Care Syndroom (ook als u al elders heeft gerevalideerd)en voor patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt.

Doordat er nog veel onbekendheid is omtrent de gevolgen van een COVID-19 infectie en de revalidatie grillig kan verlopen, is specifieke kennis omtrent COVID-19 revalidatie noodzakelijk. Zeker als het revalidatie na een IC-opname betreft. Een multidisciplinaire aanpak is dan vaak noodzakelijk. Daarom hebben wij korte lijnen met andere betrokken disciplines zoals bijvoorbeeld een diëtist, thuiszorgorganisaties, maatschappelijk werk, etc. om gezamenlijk uw klachten en beperkingen aan te pakken.

Heeft u een COVID-19 infectie doorgemaakt of heeft u klachten die mogelijk het gevolg zijn van een doorgemaakte COVID-19 infectie neem dan contact op. Samen kunnen we beoordelen of fysiotherapie iets voor u kan betekenen of dat het noodzakelijk is eerst langs de huisarts te gaan om uw klachten te laten beoordelen.

Blijf niet doorlopen met aanhoudende klachten van m.n. onverklaarbare vermoeidheid, futloosheid en afname van de algehele conditie die niet goed verklaarbaar is, maar neem contact op:

Via het contactformulier van de website.

Whatsapp: 06-42249954 (alleen bedoeld voor berichten)

Email: info@fysiotherapienieuwveen.nl

Telefoonnummer: 0172-538783

Vandaag geopend van 08:00 tot 21:30