Kwalitatief goede behandelingen door gespecialiseerde therapeuten op het gebied van houding en bewegen.

BEWEEGPROGRAMMA COPD EN ASTMA

Het beweegprogramma heeft als doel bij de deelnemer de algehele belastbaarheid te verbeteren, het inspanningsvermogen te verbeten en leren om te gaan met COPD of Astma. De deelnemer krijgt inzicht in factoren die van invloed zijn op de aandoening. Daarbij wordt er ingegaan op de gedragsmatige kant; is het nodig en zo ja, hoe past u uw leefstijl aan, heeft u plezier in bewegen of hoe kunt u dit krijgen?

Door de complexiteit van het ziektebeeld is multidisciplinaire samenwerking belangrijk.

Fysiotherapie Nieuwveen is aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet waarin door diverse disciplines nauw wordt samengewerkt.

Ook al is uw huisarts niet aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet kunt u gebruik maken van de beweegprogramma’s en zal multidisciplinaire samenwerking het uitgangspunt zijn om u te begeleiden.

 

Voor wie?

Heeft u de diagnose COPD of Astma, in milde vorm gekregen en is het niet geïndiceerd om een individueel behandeltraject in te zetten, dan kunt u wel in aanmerking komen voor het beweegprogramma COPD en Astma. Wilt u een gezondere leefstijl gaan hanteren? Mogelijk is er een drempel om te gaan bewegen, vanwege toenemende vermoeidheid en benauwdheid wanneer u zich inspant? Weet u dat u hierover meer controle kunt krijgen als u meer beweegt? Zo verlaagt u het risico op longaanvallen en ziekenhuisopnames in de toekomst. De kans op hart- en vaatziekten vermindert.

Wat kan Fysiotherapie Nieuwveen voor u betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat bewegen voor u prettig wordt en dat u ervaart dat het meerwaarde voor u heeft. Fysiotherapie Nieuwveen biedt u een groepsprogramma aan met als voornaamste doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en plezier in het bewegen te krijgen. Wij kijken samen met u hoe u bewegen in uw leven kunt integreren.

Werkwijze

De fysiotherapeut zal beginnen met een kennismakingsgesprek en het afnemen van vragenlijsten en testen. Hierdoor kan de fysiotherapeut u een trainingsprogramma op maat aanbieden en een inschatting maken van uw persoonlijke situatie. De test laat zien wat uw huidige conditie is. In het gesprek kijken we hoe u bewegen in uw leven kunt integreren. Na afloop van het programma krijgt u een evaluatietest naar aanleiding waarvan de resultaten en de voortgang besproken worden.

Vergoeding

Het programma COPD en Astma wordt deels vergoed door de meeste zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering, indien u daarvoor een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist.

 

Vandaag geopend van 08:00 tot 21:30