LONGREVALIDATIE EN COVIDREVALIDATIE

Longrevalidatie Fysiotherapie Nieuwveen

Longrevalidatie wordt bij Fysiotherapie Nieuwveen op verschillende manieren ingezet. Individueel, in groepsverband, of middels een beweegprogramma. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.                                                                  Longziekten die in de praktijk vaker voorkomen:

 • Astma
 • COPD
 • Corona/Covid-19

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen waarbij diverse cellen zijn betrokken. Er ontstaat een diffuse reversibele (omkeerbare) obstructie van de luchtwegen. De klachten kunnen getriggerd worden door gassen, stof, luchtjes (bv parfum) etc. waardoor de luchtwegen reageren.

Symptomen van Astma:

 • Benauwdheid
 • Piepende ademhaling
 • Kortademigheid
 • Hoesten/sputum(slijm)productie
 • Periodes met verergering

COPD (chronisch obstructief longelijden) is een vermijdbare en behandelbare aandoening van de luchtwegen, maar bij het voortschrijden van de ziekten worden ook andere organen, zoals spieren, o.a. het hart, aangedaan. Kenmerkend is de luchtwegobstructie, welke niet volledig reversibel (omkeerbaar) is. De luchtwegobstructie gaat gepaard met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op schadelijke stoffen of gassen.                                                                                  De aandoeningen die onder COPD vallen zijn:

 • Chronische bronchitis: ontsteking in de luchtwegen, waardoor de luchtwegen niet goed functioneren. Er ontstaat slijmvorming en een obstructie van de luchtwegen.
 • Longemfyseem: ontstekingsreactie in de longblaasjes, waardoor de wanden van de longblaasjes stuk gaan. Verlies van elasticiteit en verandering van de bloedvaatjes waardoor de gasuitwisseling wordt verstoord.
 • Small airway disease (COPD in kleine luchtwegen)

Symptomen van COPD:

 • Benauwdheid
 • Hoesten resulteert tot chronische sputum(slijm)productie
 • Kortademig zijn ofwel (progressieve) dyspneu
 • Vaak moe
 • Weinig spierkracht
 • Gewichtsverandering

Later stadium:

 • Vermagering
 • Angst en depressie
 • Hartfalen

 

De belangrijkste verschillen tussen Astma en COPD:

 • Astma ontstaat ook op jongere leeftijd
 • Astma geeft een reversibele (omkeerbare) luchtwegobstructie
 • COPD ontstaat boven de 40
 • COPD geeft een irreversibele (niet omkeerbare) luchtwegobstructie

 

Coronavirus/COVID-19: coronavirussen zijn een grote familie van virussen die ziekte kunnen veroorzaken in dieren en/of mensen. Het meest recent ontdekte coronavirus veroorzaakt COVID-19

Symptomen van COVID-19 kunnen per variant verschillen:

Meest voorkomend:

 • Koorts
 • Droge hoest
 • Vermoeidheid

Minder voorkomend:

 • Pijn
 • Neusverstopping
 • Hoofdpijn
 • Oogontsteking
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Verlies van smaak/geur
 • Huiduitslag
 • Verkleuring van vingers en tenen.

De longarts, longverpleegkundige of de huisarts kunnen de diagnose stellen aan de hand van vragenlijsten en onderzoek. Zij kunnen u verwijzen naar de fysiotherapeut. De gegevens uit het onderzoek zullen bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding die uw zorgverzekeraar verstrekt en welk behandeltraject voor u wenselijk is.

Neem contact op met Lian Soppe of Pauline Scheve voor meer informatie. Zij helpen u graag verder!

Fysiotherapie Nieuwveen is aangesloten bij het Wijksamenwerkingsverband WelZoCompleet. Dit betekent dat er nauwe samenwerking is tussen diverse disciplines om u te ondersteunen.

Vandaag geopend van 08:00 tot 21:30