BEWEEGPROGRAMMA'S

Bewegen is gezond!

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan de gezondheid. Hart en bloedvaten blijven beter in conditie. Het heeft een positieve invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en er is minder kans op overgewicht. Verder blijven botten langer sterk en werkt de spijsvertering beter.
Een mens voelt zich energieker, kan gemakkelijker ontspannen en is beter bestand tegen stress. Kortom: voldoende lichaamsbeweging verhoogt onze kwaliteit van leven en dat kunnen we merken!

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud.

Beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen:

  • Zit niet te vaak stil
  • Beweeg minstens 2,5 uur per week, verspreid over meerdere dagen, matig intensief: ga bijvoorbeeld meerdere dagen per week wandelen of fietsen
  • Doe minstens 2x per week activiteiten die je spieren en botten versterken, voor ouderen is het advies dit te combineren met balansoefeningen

Beweegrichtlijn voor 4-18- jarigen:

  • Zit niet te vaak stil
  • Beweeg minstens 1 uur per dag matig intensief
  • Doe minstens 3x per week activiteiten die je spieren- en botten versterken

Feit is dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking te weinig beweegt. In 2020 voldeed ongeveer 52,9% van de Nederlandse volwassenen aan de Beweegrichtlijnen. Daarbij brengen Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld bijna 9 uur zittend door. Veel zitten heeft nadelige gezondheidseffecten, daarom adviseren de beweegrichtlijnen veel zitten te beperken en voldoende beweging in de dag te brengen. Bewegen is goed, meer bewegen beter. Deze norm geeft voor een positief effect op de gezondheid een vereiste minimale hoeveelheid lichamelijke activiteit per dag.

 

Samen in Beweging

Bij mensen met een chronische aandoening heeft een nog groter gedeelte geen actieve leefstijl. Zij lopen hierbij grote gezondheidsrisico`s. Vandaar dat (preventief) sporten een steeds grotere rol speelt in de gezondheidszorg.

Fysiotherapeuten zijn als geen ander gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat, chronisch zieken en ouderen. Daarom bieden wij beweegprogramma’s aan die vooral gericht zijn op het gestructureerd veranderen van het beweeggedrag van mensen en het bevorderen van een actieve leefstijl.

Door de complexiteit van chronische ziektebeelden is multidisciplinaire samenwerking belangrijk.

Fysiotherapie Nieuwveen is aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet waarin door diverse disciplines nauw wordt samengewerkt.

Ook al is uw huisarts niet aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet kunt u gebruik maken van de beweegprogramma’s en zal multidisciplinaire samenwerking het uitgangspunt zijn om u te begeleiden.

 

Het beweegconsult

Als u van de huisarts of praktijkondersteuner, het advies heeft gekregen om meer te gaan bewegen, kunt u bij ons terecht voor een beweegconsult.

Het beweegconsult is erop gericht om te beoordelen of u daadwerkelijk kunt gaan deelnemen aan een beweegprogramma of niet. Soms is eerst individuele fysiotherapeutische begeleiding nodig, waarna u alsnog kunt instromen in een beweegprogramma. Indien er meerdere aandoeningen uw bewegen belemmeren kunnen wij u ook adviseren niet aan een beweegprogramma deel te nemen. Met uw toestemming, zal hierover overleg plaatsvinden met de huisarts en/of de praktijkondersteuner. Tevens kunt u ook in ons eigen fysiosportgroepen instromen.

Samen met u worden uw mogelijkheden bekeken en middels een aantal fittesten wordt uw belastbaarheid bepaald. Het beweegconsult wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd dan zullen de kosten €65,00 bedragen.

Welke beweegprogramma`s bieden wij aan

  • Diabetes
  • COPD en astma
  • CVRM (hart- en vaatziekten)

 

Vergoeding beweegprogramma`s

Vergoeding van de beweegprogramma’s vindt deels plaats uit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam bij uw eigen verzekeraar na te gaan of u voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel er vergoed wordt. Dit is verschillend per verzekeraar en per aanvullende verzekering.

Duur en kosten beweegprogramma`s

Een beweegprogramma duurt 3 maanden en kost € 350 bij minimaal 4 deelnemers. Aan het eind van deze periode kijken we samen met u wat uw mogelijkheden zijn om de ingezette trend voort te zetten.

Vandaag geopend van 08:00 tot 21:30