Kwalitatief goede behandelingen door gespecialiseerde therapeuten op het gebied van houding en bewegen.

BEWEEGPROGRAMMA CVRM

Het doel van het CardioVasculairRisicoManagement/CRVM-beweegprogramma is het verbeteren van uw conditie en belastbaarheid om zo het risico op herhaling van uw ziekte te voorkomen. De deelnemer krijgt inzicht in factoren die van invloed zijn op de aandoening. Daarbij wordt er ingegaan op de gedragsmatige kant; is het nodig en zo ja, hoe past u uw leefstijl aan, heeft u plezier in bewegen of hoe kunt u dit krijgen?

Voor wie?

Het CVRM-beweegprogramma is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol of overgewicht of er is een combinatie van deze factoren dan is er een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Ook patiënten met een coronaire aandoening, zoals Angina Pectoris, of na PCI (percutane coronaire interventie), na CABG of na een hartinfarct kunnen meedoen aan dit beweegprogramma. Voorwaarde is wel dat zij eerst hebben deelgenomen aan een hartrevalidatieprogramma, poliklinisch in een ziekenhuis.

Door de complexiteit van het ziektebeeld is multidisciplinaire samenwerking belangrijk.

Fysiotherapie Nieuwveen is aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet waarin door diverse disciplines nauw wordt samengewerkt.

Ook al is uw huisarts niet aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet kunt u gebruik maken van de beweegprogramma’s en zal multidisciplinaire samenwerking het uitgangspunt zijn om u te begeleiden.

 

 

Wat kan Fysiotherapie Nieuwveen voor u betekenen?

Vele studies toonden aan dat HVZ (Hart- en vaatziekten) -patiënten baat hebben bij een fysiek trainingsprogramma en psychosociale begeleiding ter beïnvloeding van belangrijke cardiale risicofactoren als inactiviteit, verhoogde bloeddruk en cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingsgewoonten.
De fysiotherapeut kan een passend actief trainingsprogramma voor iedere soort patiënt opstellen en u helpen dit uit te voeren om zo uw hart- en vaatziekte te managen. De fysiotherapeutische begeleiding kan individueel plaatsvinden maar ook in groepsverband afhankelijk van uw voorkeur en ernst van de aandoening.

Werkwijze

De fysiotherapeut zal beginnen met een kennismakingsgesprek en het afnemen van vragenlijsten en testen. Hierdoor kan de fysiotherapeut u een trainingsprogramma op maat aanbieden en een inschatting maken van uw persoonlijke situatie. De test laat zien wat uw huidige conditie is. In het gesprek kijken we hoe u bewegen in uw leven kunt integreren. Na afloop van het programma krijgt u een evaluatietest naar aanleiding waarvan de resultaten en de voortgang besproken worden.

Vergoeding

Het programma CVRM-beweegprogramma wordt  deels vergoed door de meeste zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering, indien u daarvoor een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist.

Vandaag geopend van 08:00 tot 21:30